Khu di tích Mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng
Khu di tích Mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng
Khu di tích Mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng
Khu di tích Mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng
Khu di tích Mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02063 600 312

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 11:00 CH

Email: thongtindulichcb@gmail.com

Địa chỉ: xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Khu di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay) nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Kim Đồng - Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1929 tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Là một người con dân tộc Nùng thông minh, nhanh nhẹn, anh đã tham gia vào đội Thiếu niên cứu quốc do anh Đức Thanh thành lập, ngày 15/5/1941 tại Pò Đoi, thuộc bản Nà Mạ, trở thành đội trưởng. Khu mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng Tháng 8/1942, Kim Đồng đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hang Nộc én, và người thiếu niên anh hùng mới tròn 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để bảo toàn bí mật, giúp các đồng chí cán bộ Việt minh kịp thời tản lên núi.

Khu mộ anh được xây dựng tại bản Nà Mạ quê anh, là nơi học tập, báo công của đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay) nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Kim Đồng - Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1929 tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Là một người con dân tộc Nùng thông minh, nhanh nhẹn, anh đã tham gia vào đội Thiếu niên cứu quốc do anh Đức Thanh thành lập, ngày 15/5/1941 tại Pò Đoi, thuộc bản Nà Mạ, trở thành đội trưởng. Khu mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng Tháng 8/1942, Kim Đồng đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hang Nộc én, và người thiếu niên anh hùng mới tròn 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để bảo toàn bí mật, giúp các đồng chí cán bộ Việt minh kịp thời tản lên núi.

Khu mộ anh được xây dựng tại bản Nà Mạ quê anh, là nơi học tập, báo công của đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí