Cao Bằng tổ chức triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950”

12/10/2020 31/10/2020

1556 0

Từ ngày 28/9 đến 20/10/2020 tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950”.

Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào sáng ngày 28/9. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” - ảnh TT

Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật và bài viết tiêu biểu, được chia thành 3 phần chính, gồm:

Phần 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên giới năm 1950: Giới thiệu khái quát về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch. Nổi bật là hình ảnh Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận chỉ huy chiến dịch;

Phần 2. Chiến dịch Biên giới - Bước ngoặt lịch sử: Chiến dịch diễn ra từ ngày 16/9 đến 14/10, với kết quả quân ta giành thắng lợi to lớn. Chiến thắng khẳng định chủ trương đúng đắn, tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; có ý nghĩa chiến lược, tạo bước ngoặt cơ bản trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi; đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự kết tinh sức mạnh tổng hợp của cả nước và sự ủng hộ của quốc tế; những bài học kinh nghiệm về vận dụng thời cơ, điều kiện thuận lợi, phát huy nội lực… trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần 3. Viết tiếp chiến công: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cao Bằng đã giữ vững vị trí trọng yếu nơi biên cương Tổ quốc, để đến ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước; phấn đấu khắc phục mọi khó khăn vươn lên hội nhập và phát triển.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta trên Mặt trận Cao Bằng, Lạng Sơn cùng với cả nước đã khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm, ngoan cường, sáng tạo mở Chiến dịch Biên Giới năm 1950 giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa chiến lược. Chiến thắng này trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi; đồng thời để lại những bài học quý báu về việc phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân, nhất là nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khách tham quan triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” - ảnh TT

Triển lãm là một hoạt động thiết thực góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, truyền thống đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/9 đến hết ngày 20/10/2020.

地图

样品计划