Cao Bằng tổ chức triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950”

12/10/2020 31/10/2020

1524 0

Từ ngày 28/9 đến 20/10/2020 tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950”.

Map

Sample Plan