Lớp tập huấn kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn, giới thiệu điểm đến du lịch tại thành phố Cao Bằng

14/11/2023 1330 0
Từ ngày 10 - 14/11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn, giới thiệu điểm đến du lịch; cách thức tổ chức chương trình du lịch. Lớp tập huấn đã thu hút được 100 học viên đăng ký tham dự.

样品计划