Dịch vụ lưu trú sẵn sàng cho dịp Tết Nguyên đán

01/02/2024 01/03/2024

524 0

Du lịch trong dịp Tết Nguyên đán là hoạt động mà nhiều gia đình lựa chọn trong vài năm trở lại đây. Trước lượng khách gia tăng đột biến, các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án phục vụ du khách.

Map

Sample Plan