Đoàn Thu Trà – Thanh niên đi đầu phát triển du lịch nhà vườn ở Cao Bằng

03/01/2020 09/12/2020

1680 0

Du lịch nhà vườn hiện đang là một trong những loại hình du lịch có sức hấp dẫn cao đối với du khách trong và ngoài nước. Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, Thạc sĩ trẻ Đoàn Thu Trà (Cao Bằng) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại kết hợp du lịch nhà vườn, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Map

Sample Plan