Kích cầu du lịch với thông điệp ‘Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn’

01/10/2020 30/11/2020

1248 0

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát, Bộ VHTT&DL tiếp tục phát động chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Map

Sample Plan