4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 476.329 lượt khách du lịch

17/05/2023 439 0
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón 476.329 lượt khách du lịch, đạt 236,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Sample Plan