Bảo Lạc (Cao Bằng) khai thác thế mạnh văn hóa thành “đòn bẩy” phát triển du lịch

14/06/2024 190 0
Với kho tàng văn hóa đa dạng, phong phú, độc đáo, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) luôn quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc để phát triển ngành du lịch trở thành “đòn bẩy” cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Sample Plan