Bồi dưỡng kỹ năng trình diễn dân ca Lô Lô tại làng du lịch cộng đồng Khuổi Khon

07/11/2020 85 0
Từ ngày 22/10 đến 30/10/2020, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng (Trung tâm VH&TTDL) đã tổ chức đợt hướng dẫn tập luyện, bồi dưỡng kỹ năng trình diễn cho đội văn nghệ quần chúng dân tộc Lô Lô làng Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Sample Plan