Cao Bằng bước vào cao điểm chống dịch Covid-19

31/03/2020 1254 0
Từ ngày 29-3 đến 15-4, toàn tỉnh Cao Bằng bước vào cao điểm chống dịch Covid-19 bằng các việc làm, hành động cụ thể.

Sample Plan