Cao Bằng đẩy mạnh thông tin, quảng bá du lịch theo hướng an toàn và hiệu quả

06/10/2021 172 0
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá du lịch hướng đến tăng cường kích cầu du lịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho du khách.

Sample Plan