Cao Bằng tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

27/09/2023 552 0
Từ ngày 21/9 - 25/9/2024, tỉnh Cao Bằng tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Sample Plan