Cao Bằng tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020

24/11/2020 90 0
Từ ngày 18 - 21/11/2020, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng đã tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020.

Sample Plan