Cao Bằng tham gia Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh vùng Đông Bắc

24/11/2020 118 0
Ngày 20/11/2020, Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh vùng Đông Bắc (Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh) đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Kết nối tinh hoa”.

Sample Plan