Đánh giá xây dựng và phát triển CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2020

02/07/2020 1182 0
Ngày 30/6, đoàn chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO do ông Guy Martini, cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO làm trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá xây dựng và phát triển CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2020. Cùng đi có lãnh đạo, chuyên viên Ban Quản lý CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Sample Plan