Điểm sáng mô hình phát triển kinh tế du lịch bền vững gắn với văn hóa dân tộc

29/07/2020 1093 0
Với nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, Đảng bộ huyện Trùng Khánh xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ qua, phấn đấu phát triển loại hình du lịch bền vững để địa phương trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Sample Plan