Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng khảo sát và làm việc với Cục Văn hóa, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc

28/04/2024 382 0
Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực: văn hóa, du lịch, thể thao giữa tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Đoàn đại biểu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Việt Nam do đồng chí Sầm Việt An – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng làm Trưởng Đoàn đã sang khảo sát và tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Cục Văn hoá, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc do đồng chí Lục Ba – Cục Trưởng Cục Văn hoá, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc làm Trưởng Đoàn.

Sample Plan