Độc đáo Lễ hội Nàng Hai xóm Chu Lăng - Bó Chàm

17/05/2023 732 0
Lễ hội Nàng Hai (Nàng Trăng) ở xóm Chu Lăng - Bó Chàm, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng là một trong những lễ hội dân gian, cầu mùa truyền thống của người Tày. Xưa kia, Lễ hội diễn ra dài ngày, từ 30 tháng Giêng đến ngày 18/3 Âm lịch. Trong những năm gần đây, sau khi được phục dựng năm 2009, Lễ hội thường tổ chức vào các năm nhuận khoảng đầu tháng 3 đến 18/3 âm lịch.

Sample Plan