Du lịch cộng đồng - Hướng đi mới trong cải thiện sinh kế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

07/04/2020 1359 0
Cùng trải nghiệm hoạt động lao động sản xuất, tìm hiểu nghề truyền thống và những nét văn hóa truyền thống bản địa chính là một trong những điều thú vị mà du khánh lựa chọn loại hình du lịch cộng đồng khi đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Thời gian qua, du lịch cộng đồng đã trở thành hướng đi mới trong cải thiện sinh kế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân bản địa, mà còn giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Sample Plan