Du lịch nông nghiệp - tiềm năng và thách thức

29/04/2020 1149 0
Mô hình phát triển du lịch nông nghiệp (DLNN) đã được nhiều tỉnh, thành và các nước trên thế giới thực hiện, giúp người dân chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp kết hợp giải trí, mang lại hiệu quả cao cho cả ngành nông nghiệp và du lịch. Cao Bằng là tỉnh nông nghiệp nên loại hình DLNN có nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên để hình thành, khai thác DLNN hiệu quả còn nhiều vấn đề đặt ra với chiến lược cụ thể, giải pháp phù hợp.

Sample Plan