Đưa di sản Công viên địa chất lên tầm cao mới

03/02/2024 287 0
Tích cực triển khai các khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO, bước vào xuân mới 2024, di sản CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng mở ra cơ hội mới, kết nối sâu rộng hơn với bạn bè quốc tế về du lịch, văn hóa, hợp tác, đối ngoại.

Sample Plan