Đưa những miền quê trở thành “nơi đáng sống”

04/02/2020 1461 0
Phát triển du lịch gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đang dần biến các bản làng heo hút thành những nơi đáng sống với khí hậu trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, người dân thân thiện, hạ tầng ngày càng phát triển và hoàn thiện. Qua đó, giúp ngành du lịch tỉnh có thêm động lực để phát triển.

Sample Plan