Họp mở rộng về công tác tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại tỉnh Cao Bằng

21/04/2024 467 0
Sáng ngày 19/4/2024, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, Vụ Ngoại giao Văn hóa UNESCO Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp mở rộng về công tác tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sample Plan