Họp tuyên truyền phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng

08/09/2020 1138 0
Chiều ngày 3/9, Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2020) tỉnh họp bàn về tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2020). Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Tiểu ban nội dung- Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

Sample Plan