Lượng khách du lịch đến Cao Bằng giảm 68% so với cùng kỳ

25/06/2020 1142 0
6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Cao Bằng giảm 68% so với cùng kỳ năm 2019, với 240.000 lượt khách.

Sample Plan