Miễn phí tham quan cho du khách Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2024

15/02/2024 233 0
HĐND tỉnh đã có văn bản nhất trí chủ trương miễn phí tham quan cho nhân dân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2024.

Sample Plan