Nhiều hoạt động mới sẽ được tổ chức tại Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2023

04/10/2023 365 0
Ngay sau thành công của Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lần đầu tiên, Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc sẽ được nâng cấp và tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn của lễ hội năm nay đó là chương trình biểu diễn hát Then, đàn Tính với sự tham gia của 1.000 người. Chương trình nhằm xác lập kỷ lục số lượng người mặc trang phục dân tộc biểu diễn hát Then, đàn Tính lớn nhất Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức, tập luyện dần được hoàn tất.

Sample Plan