Phóng sự ảnh: Du xuân đền, chùa đầu năm ở Cao Bằng trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19

18/02/2022 131 0
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các lễ hội đầu xuân ở Cao Bằng chỉ cử hành phần lễ, không tổ chức phần hội. Các nghi lễ như: dâng hương, dâng lễ, đọc sớ tấu được cử hành đầy đủ. Các đền, chùa tạo điều kiện cho nhân dân và du khách dâng hương cầu phúc, cầu an, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.... Dưới đây là một số hình ảnh nhân dân và du khách dâng hương tại lễ hội đầu xuân tại chùa Đà Quận (Viên Minh), đền Kỳ Sầm, đền Dẻ Đoóng…

Sample Plan