Quý I/2023 lượt khách du lịch đến Cao Bằng tăng mạnh so với cùng kỳ

23/03/2023 584 0
Trong quý I/2023, ngành Du lịch Cao Bằng đã thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình xúc tiến, quảng bá; số lượt khách và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ.

Sample Plan