Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi hát dân ca – Trình diễn trang phục dân tộc năm 2023

04/12/2023 613 0
Ngày 01/12/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi hát dân ca - Trình diễn trang phục dân tộc năm 2023. Là Hội thi cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, Hội thi năm nay có sự tham gia của 08 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 08 huyện: Hòa An, Hà Quảng, Thạch An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang.

Sample Plan