Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

27/11/2023 173 0
Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Tô Thị Trang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL; Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Kim Tuế - Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà, Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Thức; nhóm Bảo tồn phát triển di sản Then thành phố Cao Bằng và các cán bộ, công chức, viên chức Sở VHTTDL.

Sample Plan