Sôi nổi giải chạy "Chinh phục đỉnh Phja Oắc" lần thứ I năm 2019

23/12/2019 1280 0
Ngày 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Cuộc thi chạy "Chinh phục đỉnh Phja Oắc" lần thứ I năm 2019.

Sample Plan