Tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng tại huyện Hà Quảng

07/11/2020 930 0
Ngày 4/11/2020, Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tổ chức lớp Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cho người dân.

Sample Plan