Thông qua đề cương nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

19/12/2023 701 0
Ngày 18/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội thảo thông qua đề cương nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành VHTTDL qua các thời kỳ; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ Sưu tầm khai thác tư liệu lịch sử ngành VHTTDL và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL. Đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội thảo.

Sample Plan