Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

30/12/2019 1499 0
Vừa qua, tại phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Bogotá, thủ đô Cộng hòa Colombia, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Then là loại hình nghệ thuật dân gian chiếm một vị trí quan trọng trong tín ngưỡng và đời sống tâm linh của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, cư dân sinh sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc của tổ quốc. Then phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Các lễ Then diễn tả hành trình thầy Then (ông Then, bà Then) điều khiển đoàn âm binh đi từ Mường Đất lên Mường Trời để dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: Cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới, lễ hội xuân đầu năm... Hát then, đàn tính góp phần vào tính đa dạng trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bày tỏ khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn lên ấm no, hạnh phúc của cộng đồng các dân tộc.

Biểu diễn Then tại Liên hoan hát Then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2019

Danh hiệu này là nguồn động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Hát Then, đàn tính sẽ được giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn ở trong nước và quốc tế. Góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Hoài Nam

Related Post

Sample Plan