TIỀM NĂNG DU LỊCH TEAM BUILDING Ở CAO BĂNG

08/11/2020 92 0
Những năm gần đây, du lịch teambuilding tương đối phát triển ở Việt Nam. Cao Bằng được đánh giá là địa phương có tiềm năng để tổ chức du lịch teambuilding, đặc biệt là các khu du lịch sinh thái, sông, hồ, thác nước, các đồi cỏ, thung lũng đẹp, rộng rãi rất thích hợp với hình thức du lịch này. Tuy nhiên, đến nay, khái niệm du lịch teambuilding vẫn còn khá mới mẻ ở tỉnh miền núi Cao Bằng.

Sample Plan