Tiếng khèn trong đời sống văn hóa tâm linh của người Mông

06/05/2020 1626 0
Trong tiếng Mông, khèn được gọi là ''chúa kềnh''. ''Chúa kềnh'' rất quan trọng và được xem là vật mang giá trị tâm linh, gắn liền với cuộc sống tinh thần của người Mông.

Sample Plan