Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024

24/06/2024 158 0
Từ ngày 21-22/6/2024, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024 với sự tham gia của 09 đội thi thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sample Plan