Trùng Khánh bảo tồn và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống

13/02/2023 1091 0
Nằm trong tuyến du lịch phía đông của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Trùng Khánh còn lưu giữ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc. Huyện chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sample Plan