Trùng Khánh thu hút hơn 100.000 lượt khách du lịch

01/03/2024 228 0
2 tháng đầu năm 2024, huyện Trùng Khách thu hút hơn 100.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, đạt 20% so với kế hoạch năm.

Sample Plan