Từ 15/3, Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa

22/03/2022 118 0
Từ 15/3, Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sample Plan