UBND tỉnh: Đánh giá khảo sát CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

07/07/2020 1089 0
Ngày 6/7, UBND tỉnh làm việc với đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO (sau khi đoàn khảo sát hoạt động CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng từ ngày 1 - 5/7). Tham dự có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành; ông Guy Martini, cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO và các thành viên.

Sample Plan