Về việc mời cộng tác ảnh đẹp về văn hóa, du lịch Cao Bằng

25/06/2021 1134 0
Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự cộng tác của các tổ chức, cá nhân, các nhiếp ảnh gia trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Cao Bằng.

Sample Plan