Video thu hoạch sáp ong khoái tự nhiên - sản vật riêng có ở Hoài Khao

14/09/2023 281 0
Xóm Hoài Khao thuộc xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng được thiên nhiên ban tặng những tổ ong khoái tự nhiên trong rừng sâu đã gắn liền với người dân Hoài Khao hàng trăm năm nay.

Sample Plan