Vừa trồng hoa vừa làm du lịch - hướng đi mới của nhà vườn Cao Bằng

06/03/2020 2827 0
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều nhà vườn trồng hoa kết hợp phát triển du lịch nên lượng khách đến Cao Bằng tăng mạnh. Đây là hướng đi mới đầy tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị du lịch nhà vườn tại Cao Bằng.

Sample Plan