Xã Tiên Thành tạo bản sắc du lịch bằng văn hóa bản địa

09/11/2021 200 0
Với giá trị và bản sắc văn hóa lâu đời của dân cư bản địa khiến xã Tiên Thành (Quảng Hòa) trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng. Những năm gần đây, địa phương đã bắt đầu chú trọng phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc Tày truyền thống, qua đó, góp phần giới thiệu vùng đất, con người đến với du khách trong và ngoài nước.

Sample Plan