Khách sạn VỊ HOÀNG

09, Hoang Van Thu, phuong Hop Giang, tp Cao Bang, tinh Cao Bang
xuanquynh02121989@gmail.com

服务

描述

Khách sạn Vị Hoàng tọa lạc ngay trung tâm thành phố Cao Bằng.

靠近

地图