Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lạc sẽ diễn ra vào ngày 10 - 11/3/2023

04/03/2023 22/03/2023

426 0

Nhằm bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/3/2023.

Map

Sample Plan