Chương trình tập huấn nâng cao năng lực về du lịch cộng đồng

11/05/2024 193 0
Từ ngày 06 - 08/5/2024 tại tỉnh Cao Bằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Chương trình tập huấn nâng cao năng lực về du lịch cộng đồng tại tỉnh Cao Bằng. Chương trình thu hút gần 40 học viên đăng ký tham gia.

Sample Plan